امتیاز انحصاری تبلیغات آزاد راه قزوین – زنجان

به اطلاع مشتریان و همکاران محترم می رساند کانون تبلیغات نگاران برنده مزایده تبلیغات محیطی آزاد راه قزوین – زنجان شده و نسبت بهره برداری مسیر آزادراه قزوین تا زنجان به وسیله سازه های جدید اقدام می نماید.

3 بام عوارضی

پل عابر گذر

بیش از 20 بیلبورد

و سازه های جدید در مسیر …