رزومه، سمتها، تخصص، سوابق اجرایی و تحصیلی 

دکتر محمد مهدی پناهی

MMPanahi@Gmail.com              تلفن همراه: 09121411257تحصیلات:


زمینه تخصصی:


سوابق:


دوره های تخصصی آموزشی:


سوابق حرفه ای:


مهارت ها:
مدیریت برنامه ریزی و کمپین های  تبلیغاتی میزان آشنایی: کامل
مدیریت برگزاری همایش و سمینارها میزان آشنایی: کامل
امور طراحی، چاپ و نشر میزان آشنایی: کامل
نرم افزار Photoshop میزان آشنایی: کامل
نرم افزار illustrator میزان آشنایی: کامل
نرم افزار InDesign میزان آشنایی: کامل
نرم افزار Corel میزان آشنایی: کامل
مجموع نرم افزار Microsoft Office میزان آشنایی: کامل
نرم افزار های مدیریت صفحات وب میزان آشنایی: کامل
نرم افزار های مدیریت شبکه میزان آشنایی: متوسط
مدیریت پایگاه های داده میزان آشنایی: متوسط
زبان های برنامه نویسی میزان آشنایی: خوب
زبان انگلیسی میزان آشنایی: خوب
استفاده  از محیط وب میزان آشنایی: کامل
سخت افزار کامپیوتر میزان آشنایی: کامل

                       


   

 

 

 

 

 

1400.04.28